Bestuur

Het bestuur van de ijsclub Delden stelt zich als taak te zorgen dat tijdens de winters als het voldoende vriest er een mooie ijsvloer ligt. Daarvoor komen zij 7 keer per jaar bijeen.

Veel werkzaamheden worden door de bestuursleden zelf uitgevoerd zoals onderhoud aan machines de baan het gebouw. Zij zorgen dat het gras in het najaar gemaaid wordt en het water op tijd op de baan staat.

Tijdens de ijsperiode stellen zij alles in het werk de baan in een goede conditie te brengen en te houden. Door na sluitingstijd de baan te vegen en te dweilen.