Jaar vergadering IJsclub

Op woensdag in maart 2018 houd de ijsclub haar jaarvergadering.

De leden ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.