Nieuwe waterinlaat

Afgelopen jaar kwamen we tot de ontdekking dat de oude waterinlaat water lekte. Het oude muurtje en het buizenstelsel met afsluiter hadden hun beste tijd gehad. Enkele ijsmeesters waaronder Rob Nijland en Hans Gierveld hebben plannen gemaakt om het volledig te vernieuwen en toekomstbestendig te maken.

Daarbij overhandigde Mink Evers namens het Rabofonds een cheque van € 2000,- om de onkosten een beetje te dekken.